Home

PowerBuilder:DataWindow.ShareData

shareData เป็นวิธีที่ใช้ data เดียวกันของ DataWindow โดยจะแชร์กันหมดทุกอย่างทั้ง primary buffer, delete buffer, filter buffer, sort order ประโยชน์เช่น มี DataWindow ตัวแรก ( dw_booking ) ไว้กรอกข้อมูลที่ติดต่อลูกค้าและออกรายงานในรูปแบบใบรับจองตั๋วรถทัวร์ โดยจะมีข้อมูลบางส่วนเป็นเวลานัด หมายเลขเที่ยว ที่นั่ง เวลาใส่กระดาษเล็ก ๆ ใน DataWindow ( dw_ticket ) แบบสวยงามกระทัดรัด ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลของลูกค้า แต่ร้านค้ามีข้อมูลครบถ้วนอย่าง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อกรณีที่ลูกค้ามาสาย

การเขียนทำได้ด้วย code ง่าย ๆ

dw_original.ShareData(dw_shareing)
หรือ
IF dw_original.ShareData(dw_shareing) = -1 THEN MessageBox("Error !", "ShareData original and shareing")

ตัวอย่าง

dw_booking.ShareData(dw_dw_ticket)
หรือ
IF dw_booking.ShareData(dw_dw_ticket) = -1 THEN MessageBox("Error !", "ShareData booking and ticket")

เมื่อกรอกข้อมูลใน dw_booking จะเห็นว่าข้อมูลจะไปแสดงใน dw_ticket ตามรูปแบบในหน้าที่ design

ข้อควรระวังคือ source ของทั้งสอง Datawindow ต้องมีจำนวน column และ data type เท่ากัน ไม่อย่างนั้นฝั่ง replicate จะไม่แสดงข้อมูล ดูเพิ่มเติมได้จาก ShareData

ติดตั้ง SQL Server Management Studio (smss) แล้วค้าง

ถ้าติดตั้ง SQL Server Management Studio แล้วค้างอยู่ที่ข้อความ “Loading packages. Please wait…” เป็นชั่วโมงไม่ขยับไปไหน แก้ได้โดย

 1. พยาม Cancel ตัวติดตั้งก่อนถ้าทำไม่ได้ให้ end task ไปเลย
 2. ลบไฟล์ทั้งหมดใน temp file
  • โดยใส่ %temp% ใน Windows File Explorer แล้ว enter
  • หรือจะเปิด C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp ก็ได้
   จากนั้นลบไฟล์ทั้งหมด ที่สามารถจะลบได้ออกไป
 3. ลบ registry
  • เปิด command prompt โดยสิทธ์ administrator พิมพ์
   reg DELETE “HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio” /reg:32
   กด enter จะเห็นคำถาม
   Permanently delete the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio (Yes/No)?
   พิมพ์ yes แล้ว enter
  • หรือเปิด registry editor โดยสิทธ์ administrator แล้วค้นหา “HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server Management Studio” จากนั้นก็ลบออกไป
 4. restart windows อาจจะเข้าไปลบไฟล์อีกครั้ง
 5. ติดตั้ง smss ตามปกติ

ขอบคุณ How To Fix SSMS Installation Stuck Issue

PowerBuilder: DBMS not supported in your current installation

เห็น error DBMS not supported in your current installation ในขั้นตอนที่ connect database sql server ตอนแรกเข้าใจว่าตอนที่ติดตั้งไม่ได้ลงพวก adodb, jdbc, odbc driver ลอง install ใหม่ก็เหมือนเดิม กี่ครั้งก็เหมือนเดิม

รุ่นพี่บอกให้ลง sql server 2000 หลังจากนั้นก็ connect ได้ปกติเลย เข้าใจว่าในการติดตั้งมันจะลงไดร์เวอร์ให้เป็นตัวที่ยังใช้โปรโตคอลเดี่ยวกับตัว PB8

WSL: ติดตั้ง firefox

ต้องการติดตั้ง firefox ไว้เทสงานโดยเฉพาะ เลยติดตั้งใน wsl (Windows Subsystem for Linux)

sudo snap remove firefox
sudo apt remove firefox
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa

# สร้างไฟล์ใหม่ว่าง ๆ
sudo nano /etc/apt/preferences.d/mozillateamppa

# ใส่เนื้อหา
Package: firefox*
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 501

# save file แล้ว
sudo apt update
sudo apt install firefox #หรือ firefox-esr

เรียกใช้โดยคำสั่ง firefox มันจะเปิดขึ้นมาแบบเป็น gui สวยงามเหมือนที่อยู่ในลินุกซ์แท้ ๆ เลย แต่ถ้าลองเปิดเว็บไทยแล้วอ่านไม่ออกให้ติดตั้งฟอนต์ไทยก่อน ตามวิธี Linux: ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย

Cr. How do I install Firefox in WSL, when it requires snap, but snap doesn’t work?

WSL: ปิดการทำงาน

เพราะว่าไม่ได้ใช้งาน wsl ตลอดเวลา การจะเปิดให้มันทำงานไว้ ก็จะหนักเครื่องเปล่า ๆ ไม่ใช้ก็ “ปิด” ซิครับ

 1. เปิดตัว command prompt / dos / Windows Terminal / Window PowerShell ที่มีอยู่
 2. หารายชื่อตัว wsl ที่กำลังทำงานอยู่โดยใช้
  wsl.exe --list --running
 3. จะเห็นรายชื่อที่ทำงานอยู่เช่น Ubuntu (Default)
 4. ปิดการทำงานโดยคำสั่ง
  wsl --terminate <DistributionName>
  เช่น
  wsl –terminate ubuntu

Cr. Terminate Running WSL Linux Distro in Windows 10

PowerBuilder: file extension

ในส่วนของ source code ของ PowerBuilder ประกอบด้วยไฟล์นามสกุลต่าง ๆ

ความหมายfile extension
Application source files.sra
Custom user object source files.sru
Data pipeline source files.srp
DataWindow source files.srd
Dynamic link library files.pdb
Function source files.srf
Library files.pbl
Menu source files.srm
Project files.srj
Query source files.srq
Structure source files.srs
Target files.pbt
Window source files.srw
Workspace files.pbw

SQL Server: Kill process ของข้าให้หมด

มีแก้งานที่เขียน query ได้โหดยูเครนมาก (รัสเซียได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากาก) ใช้ cpu สูงมาก ใช้ ram เกือบหมดเม็ค แล้วมีคนใช้งานอยู่พร้อม ๆ กัน T-T เลยหา script มาจัดการดีด connection ที่ใช้อยู่ในเครื่องตัวเองทิ้งยกเว้นที่ใช้อยู่ใน sql server management studio (ssms) และโปรแกรม app ที่กำลังเขียนอยู่

DECLARE @SqlCmd VARCHAR(1000)
  
	,@HostName VARCHAR(100)-- Set the hostname name from which to kill the connections

  
	--SET @HostName = 'Pitt_P'

SET @HostName = HOST_NAME()

SET @SqlCmd = ''  SELECT @Sqlcmd = @SqlCmd + CHAR(13) + CHAR(10) + 'KILL ' + convert(CHAR(10), spid) + ' '
 
FROM master.dbo.sysprocesses
 
WHERE hostname = @HostName
 
	AND DBID <> 0
 
	AND spid <> @@spid PRINT @sqlcmd EXEC(@Sqlcmd)
 
GO

แก้จากต้นแบบ Kill all processes associated with a hostname โดยดึงข้อมูล HOST HOST_NAME แทนที่จะใส่ชื่อเครื่องตัวเองไป

SQL Server: update limit

เทสงานที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ถ้าจะทำอีกครั้งก็ต้อง update กลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่เพราะว่าเงื่อนไขมันกว้างมาก ๆ เลยไปอัพเดตทั้ง table เลยมันช้าไป เปลืองทรัพยากร เลยหาวิธีอื่นดู

 • ROWCOUNT อย่างต้องการให้ update แค่ 100 รายการแรก
  • SET ROWCOUNT 100;
   UPDATE table_name
   SET colunm_name = …
   WHERE column_name = …
   SET ROWCOUNT 0;
 • TOP จะง่ายกว่าหน่อย
  • UPDATE TOP(100) table_name
   SET colunm_name = …
   WHERE column_name = …
 • CTE
  • ;WITH CTE AS
   (
   SELECT TOP 100 *
   FROM table_name
   ORDER BY colunm_name
   )
   UPDATE CTE SET colunm_name = …
 • Sub Query
  • UPDATE table_name
   SET column_name =…
   WHERE column_id IN (
   SELECT TOP 100 column_id
   FROM table_name
   WHERE column_name = 0
   )

เลือกเอาแบบที่ชอบได้เลยครับ ตัวที่ผมชอบที่สุดคือ ROWCOUNT เพราะว่าใช้ query จริง ๆ มาวางได้เลย

Linux: ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย

วิธีติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยหลังจากที่ลง Linux ทำแค่ขั้นตอนที่ 1 จริงๆ ก็ทำให้อ่านเว็บภาษาไทยได้แล้ว แต่ถ้าอยากให้เห็นเหมือนที่ดูใน windows อาจจะทำขั้นตอนอื่น ๆ เพิ่ม

 1. ติดตั้ง Fonts-TLWG
  sudo apt install fonts-thai-tlwg
 2. ติดตั้ง SiPA thai fonts
  sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai
 3. ติดตั้ง xfonts-thai
  sudo apt install xfonts-thai
 4. ติดตั้งหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
  sudo apt-get install fonts-thai-tlwg xfonts-thai xfonts-thai-etl xfonts-thai-manop xfonts-thai-nectec xfonts-thai-poonlap xfonts-thai-vor
 5. ติดตั้งของ MicroSoft ( มีลิขสิทธ์นะ )
  sudo apt-get install msttcorefonts

มีหลายท่านที่ได้ช่วยเขียนคู่มือแบบละเอียดไว้ให้